Mark van Dijken

Frontend & design

2D Platform game

Node.js Imageboard

Responsive intranet CMD

Henk Comics webshop

Down the Rabbit Hole App

Datamodeleren & MySQL

Tricard product concept

Massa-surveilance installatie