Mark van Dijken

Frontend & design

Interactieve installatie voor een goed doel

Tijdens het derde project mochten we een interactieve installatie te ontwerpen voor een goed doel. Ik heb er toen voor gekozen om een installatie te ontwerpen voor de actie #UnfollowMe van Amnesty International. Het doel van de installatie was de gebruiker duidelijk te maken waarom het massaal verzamelen van metadata door veiligheidsdiensten een grote bedreiging vormt voor de privacy.

Het idee van mijn installatie is dat de gebruiker doormiddel van knoppen verschillende lagen metadata kan combineren en zo het inzicht krijgt, dat hoewel de metadata afzonderlijk niet zoveel zegt, de combinatie van metadata uit verschillende bronnen een heel duidelijk beeld kan scheppen van het gedrag van een persoon.

Als onderzoek voor dit project heb ik het boek No Place to Hide van Glenn Greenwald gelezen en de documentaire Citizen Four gekeken. Beiden behandelen de Snowden onthullingen en de gevaren van massa surveillance. Ook heb ik het boek Learning Processing van Daniel Schiffman gelezen nadat ik had besloten om processing te gebruiken voor dit project.

Het eindproduct van dit project was een prototype van de installatie. Ik heb bij het maken van mijn prototype gebruik gemaakt van een makeymakey om de knoppen aan de computer te verbinden. De knoppen die ik heb gebruikt zijn gewoon lichtknoppen van de bouwmarkt waaraan ik draadjes heb verbonden die via de makeymakey een signaal doorgeven aan de computer. De computer interpreteert deze signalen als toetsaanslagen. Ik heb in Processing een programma geschreven dat op basis van deze toetsaanslagen de verschillende metadata overlays aan en uit schakelt.

Storyboard van het concept
De schermen van de instalatie, bovenaan de twee intro schermen. In het midden de kaart waarop de gebruiker de verschillende metadata lagen aan en uit kan schakelen. Onderaan de schermen die laten zien dat het op een wereldwijde schaal gebeurt.
Het prototype